LZR OPINII

Visul american printr-un caleidoscop

Impozanții zgârie-nori new-yorkezi, atmosfera cinematică de pe Fifth Avenue, nostalgia unui vechi film american, cultura celebrităților sau refrenul unei melodii rap sau jazz: frânturi...

Contact Us