„People & Planet – A Common Destiny”

Liceul nostru a fost mereu la înălțime în toate domeniile și este cunoscut pentru numeroasele activități extrașcolare pe care le găzduiește, la care participă sau pe care le promovează. Astfel, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, alături de multe alte licee și universități atât din România, cât și din alte 8 țări europene, participă la proiectul „People & Planet – A Common Destiny”. Proiectul propune parteneriatul autorităților locale și organizațiilor neguvernamentale pentru transpunerea în practică a Agendei 2030 – Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), cu accent pe Obiectivul 13 – Acțiune Climatică, și este implementat în perioada noiembrie 2020 – octombrie 2024. Obiectivul general al proiectului este promovarea dezvoltării durabile incluzive la nivel global, implicarea activă a tinerilor în mod special, dar și a cetățenilor și mobilizarea lor pentru acțiuni climatice și atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, prin promovarea unor stiluri de viață, comportamente și practici durabile.

Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului este să contribuie la dezvoltarea conștientizării tinerilor din UE, înțelegerea critică și mobilizarea către provocările Schimbărilor Climatice prin promovarea schimbărilor de politici și practici la nivel local în concordanță cu dezvoltarea durabilă globală. 

Alt obiectiv specific este consolidarea rolului autorităților locale vizate, al asociațiilor și ONG-urilor ca actori cheie în promovarea dezvoltării durabile și ca factori de influență pentru Schimbările Climatice. 

Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană și are ca grupuri țintă 59 de  milioane de tineri (15 – 34 ani) din 8 state membre ale UE și Capul Verde, informați prin campania paneuropeană #WaterIS, 94.200 de tineri cetățeni (15 – 34 ani) informați prin Campaniile de stradă pentru conștientizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, 49.200 de tineri multiplicatori implicați și mobilizați să acționeze pentru Acțiuni Climatice și 3.099 de factori de decizie și funcționari publici din UE care susțin la nivel național și local Acțiunile Climatice.

În zilele de 26 și 27 noiembrie 2021, în cadrul liceului, s-a desfășurat acțiunea de diseminare și informare – Maratonul claselor. În cadrul acestui eveniment, desfășurat în programul „People & Planet – A Common Destiny”, elevii au făcut o scurtă prezentare pe tema deficitului de apă și a obiceiurilor de consum nesustenabile. Campania de informare a fost însoțită de distribuirea de flyere către colegi, dar și către profesori și părinți. Cu această ocazie, au fost expuse în liceul posterele proiectului.

Schimbările climatice – ale căror efecte se simt din ce în ce mai acut şi în România – sunt rezultatul activităţilor umane. Multe dintre acţiunile de rutină pe care le facem zi de zi. E momentul să îndreptăm lucrurile și să ne implicăm în acțiuni climatice, adoptând stiluri de viață, comportamente și practici durabile. Schimbarea stă în mâinile noastre!

Contact Us