ENABLE

Proiectul ENABLE – ENHANCE SELF-AWARENESS AND BALANCE THE PERSONALIZED LEARNING IN ESL ( ESL – Early School Leaving) PREVENTION THROUGH A SMART LEARNING ENVIRONMENT, este derulat prin programul „ERASMUS +” – programul UE pentru educație, formare, tineret și sport.

Partenerii proiectului, opt la număr, provin din patru țări europene și sunt reprezentanți ai sistemelor educaționale naționale, dar și asociații organizaționale de dezvoltare a resurselor umane și organizații de formare în domeniul TIC. Cu excepția României, care înregistrează în continuare procente îngrijorătoare ale abandonului școlar timpuriu țările implicate în proiect provin din zona statelor care fie au atins obiectivul Strategiei Europa 2020 – Italia, Lituania -, fie sunt foarte aproape – Suedia. Așadar, partenerii din proiect sunt: Liceul Federico Caffè – Roma, Italia, E-CO E-Learning Studio – Roma, Italia, EFFEBI – Finance & Banking – Asociația pentru Dezvoltare Organizațională și Resurse Umane – Roma, Italia, USR Lazio – Departamentul Educațional al Regiunii Lazio – Italia, FolkUniversitetet – Suedia, Școala Kauno Simono Daukantas – Lituania, Kaunas Science and Technology Park – Lituania și Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” – București, România.

Prezența Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” – una dintre cele mai vechi instituții de învățământ preuniversitar din țară, poziționată pe locul doi într-un clasament al celor mai bune colegii naționale din București – în acest proiect este expresia luării de atitudine față de o situație îngrijorătoare, a faptului că înțelege ca pe o responsabilitate civică implicarea într-un demers ce își propune să ofere instrumente concrete în prevenția/diminuarea abandonului școlar. Experiența acumulată în derularea proiectului și materialele finale ale acestuia vor fi, ulterior, distribuite – prin parteneriate și schimburi de experiență – unităților școlare afectate direct de acest fenomen. Echipa de proiect, coordonată de dir. adj. Ionela Nina Neagoe, susține ideea potrivit căreia succesul viitor al copiilor, indiferent de mediul în care trăiesc, este foarte mult condiționat de educația primită la școală, de formarea de abilități și competențe aplicate pe realitățile socio-profesionale și încurajează exemplele de bune practici, pe care parteneriatele europene le pot oferi.

Proiectul a început în septembrie 2016 și se va încheia în august 2019. Activitatea proiectului are ca scop important reducerea părăsirii timpurii a școlii prin proiectarea și realizarea unui curs pilot pentru elevii cu risc, unde pot să-și dezvolte și să le fie evaluate abilitățile orientate spre carieră prin implementarea unui mediu inteligent de învățare; își propune realizarea unui pachet de instrumente de lucru, util pentru elevi, dar necesar și profesorilor în relaționarea lor cu elevii amenințați de abandonul școlar timpuriu.

În cadrul întâlnirilor transnaționale, care au avut deja loc la Roma – Italia, în perioada 20-21 octombrie 2016 și la Uppsala – Suedia, în perioada 27-28 aprilie 2017, partenerii de proiect au elaborat linii directoare privind metodologia și instrumentele de cercetare, au realizat patru rapoarte naționale privind situația abandonului școlar timpuriu în fiecare caz, au identificat din setul de competențe-cheie ale Cadrului European de Referință un număr de patru abilități soft orientate spre carieră ce se impun a fi formate și dezvoltate la elevii cu risc de abandon, cum ar fi: A învăța să înveți, Comunicarea, Competențe sociale și civice sau Capacitatea de inițiativă/antreprenoriat, și au explicat legătura dintre aceste competențe-cheie și abilitățile soft. De asemenea, partenerii de proiect au elaborat ghiduri metodologice pentru activități de învățare inteligentă incluzive, iar până la sfârșitul lunii septembrie, vor oferi planul de monitorizare și evaluare, vor elabora instrumentele de evaluare pentru a colecta date cantitative și calitative ale activităților de învățare pe parcursul cursului-pilot și vor furniza Ghidul de abordare metodologică, adresat elevilor, tutorilor și profesorilor implicați. Acesta din urmă se va realiza din septembrie 2017 până în iunie 2018 și va conține ghidul formatorului, raportul privind conținutul pedagogic, planul strategiei OER. Implementarea lui, în cadrul cursului-pilot, se va realiza, prin formarea a 20 de profesori (câte 5 din fiecare țară), care provin din unități școlare cu probleme de abandon școlar și prin selectarea a 100 de elevi (25 pe țară) care prezintă risc de abandon școlar timpuriu, ce vor beneficiarii unui astfel de curs.

În câteva zile, la 28 și 29 septembrie 2017, va avea loc, la Kaunas – Lituania, cea de-a treia întâlnire a proiectului transnațional. Întâlnirea oferă ocazia de a împărtăși idei și informații, de a organiza împărțirea sarcinilor, de a defini strategii de diseminare în vederea realizării activităților prevăzute și a evaluării rezultatelor de până acum. În februarie 2018, partenerii din proiectul ENABLE se vor întâlni la Roma pentru a discuta despre furnizarea unui mediu inteligent de învățare; în iulie 2018 următoarea întâlnire va avea loc la București și va avea ca obiectiv organizarea cursului pilot; în februarie 2019, va avea loc întâlnirea din Lituania-Kaunas pentru a discuta despre criteriile de monitorizare și evaluare pentru activitățile pilot; ultima reuniune transnațională va avea loc la Roma, în august 2019, pentru a se discuta rezultatele cursului pilot, pentru a se identifica strategiile de diseminare în vederea valorificării materialelor proiectului.

Detalii despre proiect mai pot fi consultate pe website și în media socială, la adresele:
www.enableproject.eu
https://www.facebook.com/EnableEuopeanProject/?fref=ts
https://www.linkedin.com/groups/12022311
Enable2019@gmail.com

Potrivit pliantului „Populația școlară a României în 2016” publicat de Institutul Național de Statistică, un sfert din populația cu vârstă preșcolară și școlară de la nivelul anului 2014-2015 nu a fost prins în sistemul național de educație. În prezent, procentul este de 18,5%, procent care situează țara noastră pe locul 3 în Europa, după Malta (19,6%) și Spania (19%). Această realitate este cu atât mai îngrijorătoare cu cât procentul înregistrat de România este în creștere din 2006 și până în 2016 (de la 17,9% la 18,5%), în timp ce obiectivul Strategiei Europa 2020 este de a reduce rata abandonului școlar timpuriu în UE sub 10% până în 2020.